Ons het ondersteuningsgroepe regoor Suid-Afrika!

CAD Konferensie 2024

Die CAD bied elke twee jaar 'n naweek konferensie vir al die Suid Afrikaanse groepe aan. 16-18 Februarie 2024.

Lede kan onder andere hier meer leer oor afhanklikheid en mense ontmoet wat deur dieselfde omstandigehede is. Verder is daar professionele sprekers, werkswinkels en aanbidding.

So 'n Konferensie verg egter baie beplanning tov sprekers, verblyf en voedsel om maar 'n paar te noem. Om 'n dit 'n werklikheid te maak vir ongeveer 150 lede is 'n aansienlike ekonomiese taak. Daarom wil ons u vra om ons asseblief te ondersteun met 'n donasie om hierdie konferensie 'n realiteit te maak. Selfs die geringste bydrae sal ons in staat stel om 'n verskil in iemand se lewe te maak. Klik op die skakel hieronder om u finasiële donasie te maak.

Indien u enige ander items kan skenk soos voedsel, geskenk pakkies, skryfbehoeftes, t-hemde sal ons dit hoog op die prys stel. U kan ons epos of die kontak bladsy gebruik om met ons in verbinding te tree.

Die CAD is 'n geregistreede Nie Winsgewende Organisasie.

Klik hier om 'n donasie te maak:

 

Ons Missie

Die Christelike afhanklikheidsdiens is 'n dinamiese Organisasie wat ondersteuning bied aan alles afhanklikes en hulle gesinne.

Ons ondersteun die afhanklike en hulle famielie fisies, psigologies, sosiaal en gesstelik - om meer produktiewe en gelukkige mense te wees.

Van uit persoonlike ervaring van afhanklikheid en oorwinning is daar opregte begrip vir jou probleem. Skakel vandag nog jou naaste CAD groep!

Die CAD is nie 'n behandeling sentrum nie - dit is 'n ondersteunings groep.

Wie mag aansluit?

Gerehabiliteerd

Persone wat rehabilitasie deurmaak het by ‘n sentrum. Opvolg ondersteuning is noodsaaklik tot blywende soberheid.

Self-help

Persone wat self met afhanklikheid gebreek het. Hierdie is een van die moeilikste maniere om afhanklikheid te oorkom. Kom en ontmoet mense wat jou sal ondersteun en ophef.

Afhanklikes

Persone steeds vasgevang in die web van afhanklikheid kan met die hulp van die CAD ‘n nuwe lewe begin. (Persone onder die invloed sal nie by byeenkomste toegelaat word nie.

Familie

Familie wat mede-afhanklik is. Die eggenote, kinders, gesin of direkte familie word dikwels verwaarloos in die rehabilitasie proses. Ons ken die pyn, maar ook die vreugde om te kan kommunikeer met iemand wat werklik verstaan. Ons moedig u aan om aan te sluit.

Ander

Persone wat ‘n belang het daaraan om ander wat met afhanklikheid sukkel te help. U het dalk ‘n familie-lid of geskiedenis van iemand na aan u wat gesukkel het, of steeds sukkel met afhanklikheid. Of u het dalk net bloot ‘n passie om mense te help.

Professioneel

Professionele mense wat graag insig en ondersteuning wil bied is baie welkom. Dokters, sosiale werkers, terapeute en persone in die Christelike bediening se bydraes word baie waardeer.

Wat gebeur tydens byeenkomste?

Byeenkomste is informeel. Die doel is samesyn en wedersydse ondersteuning. Groeplede stel self die program op en 'n verskeidenheid van aktiwiteite word aangebied bv. Inligtingsessies, debat, Bybelstudie en sosiale byeenkomste.

Daar word gepoog om aktiwiteite interessant en aangenaam te maak. Geen druk word op lede geplaas om deel te neem aan besprekings of getuienisse nie. Lede voel egter so vinnig tuis dat hulle graag spontaan deelneem. Vertroulikheid word voortdurend gehandhaaf.

Wat bied die CAD?

Die CAD bied gereedskap vir 'n sober lewe.

 • Help 'n persoonlike verhouding met Jesus bou
 • Konferensies met ander groepe
 • Leer om senllers en pyn te hanteer
 • Leer emosies en persepsies verwerk
 • Help bou 'n nuwe lewens-styl
 • Leer probleem-oplossing en krisis hantering
 • Maak kennis met suksesvolle mense
 • Persoonlike groei verbeter
 • Leer nuwe lewensvaardighede
 • Verhoed eensaamheid
 • Leer wantroue hanteer

Vinnige V en A’s

Moet ek 'n bydrae lewer om aan te sluit?
Nee, dit is 'n gratis diens.

Moet ek aan 'n spesifieke kerk behoort?
Nee, enige persoon wat identifiseer met Christelike waardes kan aansluit.

Moet ek 'n rehabilitasie program voltooi?
Nee, daar is baie persone wat afhanklikheid oorwin het sonder formele behandeling.

Mag ek by ander groepe ook betrokke raak?
Ja, u is welkom om by ander groepe aan te sluit.

Is nasorg en opvolg regtig so belangrik?
JA! Navorsing toon dat die moontlikheid van 'n terugval aansienlik minder is met die ondersteuning van 'n groep soos die CAD.

CAD STREEKBESONDERHEDE

 

Kallie Beyleveldt (President)

082 444 1493

kallie@kallies.co.za

 

Jacques Botha (Vise-President)

cadvrystaat@gmail.com

Esta Delport (Sekretaresse)

083 951 5205

info@cad.org.za

 

 

VRYSTAAT

 

Gert Coetzee (Voorsitter)
079 516 1065
mulsweis@lantic.net

Esta Delport (Sekretaresse)
083 951 5205
cadvrystaat@gmail.com

 

 

NOORD-KAAP

 

Kallie Beyleveldt (Voorsitter)
082 444 1493
kallie@kallies.co.za

Johann Swart (Ondervoorsitter)
073 985 3243
carinajohan9@gmail.com

Henriette Husselmann (Sekretaresse)
072 239 2361
henriettehusselmann@gmail.com

 

 

 

NOORDELIKES

 

Sam van Graan (Voorsitter)
083 258 8710
vangraansam@gmail.com

Hendrik van Reenen (Ondervoorsitter)
072 491 7227
vanreenenc4@gmail.com

Charmiane van Reenen (Sekretaresse)
083 325 9859
charmianevr@Cityprop.co.za

 

NATAL

 

Peter Kumlehn (Voorsitter)
082 455 8421
pgkumlehn@gmail.com

 

 

PRESIDENTE RAAD

 

René Combrinck
082 571 5472
combrinckrene@gmail.com

 

 

WES EN SUID KAAP

Shameem Gaffoor (Sekretaresse)
021 903 1030
admin@cadwk.co.za

 

 

OOSTELIKES

 

Jaap Gerenger (Voorsitter)
012-6642667 (h)
083 308 9576 / 083 227 5484 (CAD)
jaap.gerenger@gmail.com

 

HOËVELD

 

Maans Booysen (Voorsitter)
072 303 2671
maans.booysen24@gmail.com

Nic du Plessis(Ondervoorsitter)
074 799 6611
nic.plessis@gmail.com

Dorothy Booysen (Sekretaresse)
083 373 3256
maans.booysen24@gmail.com

 

Het u dalk ‘n probleem?

As u wonder of u dalk 'n probleem het is die kanse groot dat u dalk alreeds een het.

Sluit aan by ‘n groep

By die CAD word u deel van 'n groter groep van liefdevolle, ondersteunende, biddende familie van wenners!

Ondersteun ons organisasie

Aangesien ons 'n nie-winsgewende organisasie is, is ons afhanklik van donasies van weldoeners. Ons dank u vir u goedhartige bydrae tot ons werk.

CAD NASIONAAL
ABSA Bank
TJEK REKENING: 104 467 0158