Kontak

CAD-Streek kontakte:

Klik hier om direk vir ons ‘n boodskap te stuur.
Streek Naam Besonderhede
 Nasionaal  Renè Combrinck (President)  056 212 7123
082 571 5472
rene@saampro.co.za
Esta Delport (Sekretaris) 083 951 5205
cad@iningi.co.za
 Vrystaat  JB Joubert (Voorsitter)  082 801 4456
jb.joubert@yahoo.com
Kroonstad Jacques Botha (Voorsitter)
(Vise-voorsitter Vrystaat)
072 125 0506
jjbotha@e3.co.za
Hoopstad Hennie Hattingh (Voorsitter) 082 804 3707
hnsaad@lantic.net
 Wesselsbron  Gert Coetzee (Voorsitter)  079 516 1065
mulsweis@lantic.net
 Noorde  Boyce vd Merwe (Voorsitter)  083 462 1486
cadpretoria@gmail.com
bjvdm0604@gmail.com
 Sam van Graan (Vise-voorsitter)   083 258 8710
sam.vangraan@transnet.net
 Jansie van der Merwe (Sekretaris)  083 462 1486
079 241 4653
cadpretoria@gmail.com
 Ooste  Jaap Gerenger (Voorsitter)  012  664 2667 (h)
083 308 9576
083 227 5484 (CAD Cell)
jaap.gerenger@gmail.com
 Hoëveld  Chris Coetzee (Voorsitter)  081 841 5959
coetzee787@gmail.com
 Kemptonpark  Maans Booysen (Voorsitter)   072 303 2671
maadot@telkomsa.net
 Dorothy Booysen (Sekretaris)   083 373 3256
maadot@telkomsa.net
Chris Coetzee (Ondervoorsitter)
Alberton Andries Olivier (Voorsitter) 079 443 1684
Leninstraat 18
Hannetjie Changuin (Sekretaris) 083 733 2142
Delmas Issie Theron (Voorsitter) 079 988 9771
Willie van Aarde (Ondervoorsitter) 072 611 9826
Benoni Nic du Plessis (Voorsitter) 074 799 611
Petrus van der Westhuizen (Ondervoorsitter) 079 822 7105
Anel du Plessis (Sekretaris) 074 999 6622
 Wes Rand  Andrê Fourie (Voorsitter)  082 491 4865
adie.fourie@gmail.com
 Noord-Kaap  Gert le Roux (Voorsitter)   053 927 2316
053 927 4000
082 337 0555
gjrleroux@telkomsa.net
 Wes en Suid-kaap  Digtebij Nederduits Gereformeerde Kerk
Digtebijstraat 25
Kuils Rivier
021 9031030
079 4343 194
074 1111 561
Basie Kilian (Vise-President, Voorsitter) 023 347 0708
082 576 0723
shkilian1@gmail.com
 Christo Jacobs (Vise-voorsitter)   021 863 2076
082 256 5006
zanddrift@telkomsa.net
 Kobus Pienaar (Organiseerder)  079 4343 194
074 1111 561
org@cadwk.co.za
 Leoni Nel (Sekretaris)   021 9031030
082 348 9453
admin@cadwk.co.za
Natal Peter Kumlehn (Voorsitter) 082 455 8421
pgkumlehn@gmail.com

Klik hier vir volledige lys van Wes- en Suidkaap CAD groepe.

Kaart na Nasionale Kantoor