Kontak

CAD-Streek kontakte:

Klik hier om direk vir ons ‘n boodskap te stuur.
Streek Naam Besonderhede
 Nasionaal Basie Kilian (President) 023 347 0708
082 576 0723
shkilian1@gmail.com
Jaap Gerenger (Vise-President)
012  664 2667 (h)
083 308 9576
083 227 5484 (CAD Cell)
(Sekretaresse) admin@cadwk.co.za
Christo Jacobs (Tesourier) 021 863 2076
082 256 5006
zanddrift@telkomsa.net
Presidential Board
Rene Combrinck
082 571 5472
rene@saampro.co.za
Vrystaat
Vrystaat Jacques Botha (Voorsitter) 072 125 0506
jjbotha@e3.co.za
Vrystaat Esta Delport (Sekretaresse) Esta Delport (Sekretaresse)
Hoopstad Hennie Hattingh (Voorsitter) 082 804 3707
Nelie Hattingh (Sekretaresse) 082 801 4946
hnsaad@lantic.net
Kroonstad Hennie Rautenbach (Voorsitter) 082 418 0391
kroonstad@cad.org.za
Sorita Rautenbach (Sekretaresse) 083 400 0681
sr@norvalco.co.za
Steynsrus Terry Norman (Chairman) 076 269 6233
webprojectsjhb@gmail.com
Veda Coetzer (Sekretaresse)
 Wesselsbron  Gert Coetzee (Voorsitter)  079 516 1065
Marinda Coetzee (Sekretaresse) 084 838 7625
mulsweis@lantic.net
Odendaalsrus
Robert Burger
 Noorde  Boyce vd Merwe (Voorsitter)  083 462 1486
cadpretoria@gmail.com
bjvdm0604@gmail.com
 Sam van Graan (Vise-voorsitter)   083 258 8710
sam.vangraan@transnet.net
 Jansie van der Merwe (Sekretaris)  083 462 1486
079 241 4653
cadpretoria@gmail.com
Jakaranda  Jansie van der Merwe (Voorsitter) 079 2414 653
Woensdae
19:00
N.G. Kerk Villieria
571 24ste Laan
Villieria
Sarel Smit (Vise-voorsitter) 082 9224 815
 Annamarie van Graan (Sekretaris) 082 8227 420
Kana  Theuns Duvenhage (Voorsitter) 084 4076 822
Woensdae aande,  19h00,   te 309 Cotie laan,  Wierda Park Suid,

NG Kerk Gronde

Douw Stoltz (Vise-voorsitter) 082 6780 319

theuns.duvenhage@infoprop.co.za

netsoplaas@gmail.com

 

Pietro Stoltz (Sekretaris) 082 7972 965
Brits Peet de Beer (Voorsitter) 076 6937 609
Monday Nights
19:00
N.G. Church
Britz
Margreth  (Sekretaris) 076 155 3737/079 892 5483 

rieka@mkhuisbrits.co.za

cadbrits@gmail.com

 Ooste  Jaap Gerenger (Voorsitter)  012  664 2667 (h)
083 308 9576
083 227 5484 (CAD Cell)
jaap.gerenger@gmail.com
 Hoëveld  Maans Booysen (Voorsitter)  072 303 2671
Dorothy Booysen (Secretary) 083 373 3256
 Kemptonpark  Maans Booysen (Voorsitter)   072 303 2671
maadot@telkomsa.net
 Dorothy Booysen (Sekretaris)   083 373 3256
maadot@telkomsa.net
 (Ondervoorsitter)
Alberton Andries Olivier (Voorsitter) 079 443 1684
Leninstraat 18
Hannetjie Changuin (Sekretaris) 083 733 2142
Delmas Issie Theron (Voorsitter) 079 988 9771
Willie van Aarde (Ondervoorsitter) 072 611 9826
Benoni Nic du Plessis (Voorsitter) 074 799 6611
Petrus van der Westhuizen (Ondervoorsitter) 079 822 7105
Anel du Plessis (Sekretaris) 074 999 6622
 Wes Rand  Andrê Fourie (Voorsitter)  082 491 4865
adie.fourie@gmail.com
 Noord-Kaap Kallie Beyleveldt (Voorsitter) 082 444 1493
workshop1@kallies.co.za
 Johan Swart (Ondervoorsitter) 073 985 3243
Rika Swart 082 466 2333
rikaswart24@gmail.com
 Wes en Suid-kaap  Digtebij Nederduits Gereformeerde Kerk
Digtebijstraat 25
Kuils Rivier
021 9031030
079 4343 194

Basie Kilian (Vise-President, Voorsitter)

023 347 0708
082 576 0723 shkilian1@gmail.com

Christo Jacobs (Vise-voorsitter)

  021 863 2076
082 256 5006
zanddrift@telkomsa.net

 Emma Gibbons
CAD Senior Sosiale Werkster/Organiseerder

25 Digtebij Street, Kuilsrivier
Tel: 021 903 1030
Cell: 082 899 1883
org@cadwk.co.za
Facebook: CAD Cape Town 

Natal Peter Kumlehn (Voorsitter) 082 455 8421
pgkumlehn@gmail.com

Klik hier vir volledige lys van Wes- en Suidkaap CAD groepe.