Die Wapen

CADLogoOldOns Oorspronklike Wapen:

Die Ster – verteenwoordig Jesus – die blink môrester

Die Twee hande – saam kan ons meer doen

Die oop Bybel – ons beginsels is gebaseer op die woord van God

Carpe Diem – “Gryp die Dag” – elke nuwe dag leef ons in oorwinning!

Alhoewel ons wapen onlangs opgedateer is, word ons ou wapen steeds geëer deur die waardes en grondslag waarop ons werk.