Objektiewe

HandToGlass Die verwantskap tussen die hoof- en die bykomende doelstellings van die CAD word uitgebeeld in Fig.1.1. In kort, die doelstellings is gegrond op die Christelike etos, waardestel en leefwyse, naamlik:

o Nugterheid: verseker dat herstellende substansafhanklikes hulle weerhou van die gebruik van afhanklikheidsvormende substanse;

o Behandeling: identifiseer afhanklikes vir behandeling;

o Ondersteuning: ondersteun herstellende substansafhanklikes deur nasorg en herintegrasie in die gemeenskap;

o Groei: voorsien terapeutiese groei aan herstellende substansafhanklikes en hul mede-afhanklikes, en

o Weerstand: bevorder weerstand teen substansafhanklikheid.